انگلستان

FAQs - انگلستان

در ابتدا باید گفت این کشور برای انجام هرکاری قوانین مخصوص خود را دارد بنابراین یک دندانپزشک به صرف پزشک بودن یا وکیل به صرف وکالت نمی تواند به راحتی امکان مهاجرت به این کشورو اخذ اقامت دایم را داشته باشد

فرزندان در صورتیکه پدر یا مادر اقامت دایم انگلستان را داشته باشند فرزندان زیر 18 سال می توانند دارای اقامت شوند اما تحت هیچ شرایطی شناسنامه سجلی انگلستان را نمی توانند به این روش اخذ نمایند

خیر- به دلیل اینکه دانشجو با ویزای دانشجویی امکان کار کردن به صورت قانونی و تمام وقت را ندارد و اگر هم بخواهد کار نیمه وقت ویا حتی غیرقانونی انجام دهد توان پرداخت هزینه تحصیل را نخواهد داشت. بنابراین ما به شما در این زمینه که خودتان در این کشور از طریق کار کردن هزینه تحصیل خودرا در زمان تحصیل تامین نمایید توصیه ای نمی نماییم.

موسسه ما در خصوص پناهندگی در انگلستان و هیچ کشور دیگری فعالیتی نداشته وبرای اخذ اقامت از این طریق توصیه مینماییم اقدامی در این خصوص انجام ننمایید.

هزینه زندگی یک خانواده 4 نفره بطور معمول و میانگین در شهر لندن حدود 3000 پوند با احتساب اجاره بهای یک منزل متناسب با این خانواده می باشد و هزینه زندگی همین خانواده در شهرهای دیگر(شهرستان ها) حدودا 2000 پوند با احتساب هزینه اجاره خانه می باشد.

بله- در بعضی مواقع شما میتوانید به موازات اقدامات موسسه ما مدارک خود را اماده نمایید  به عنوان مثال همزمان با تهیه و تنظیم پروپوزال اقتصادی و طرح تجاری توسط ما برای اخذ ویزای کار آفرینی  شما می توانید مدرک زبان انگلیسی خود را آماده و طی 90 روز ارایه نمایید و یا همزمان با اقدامات ما در این خصوص سرمایه خود را در حساب بانکی خود کارسازی و تکمیل نمایید و متعاقبا مدارک آن را جهت ادامه کار به ما ارایه نمایید.

شما میتوانید جهت مشاوره حضوری به صورت رایگان و با وقت قبلی به موسسه ما مراجعه نمایید و پس از پایان مشاوره وارایه اصول مدارک لازم و عقد قرارداد رسمی با موسسه ما پروسه اجرایی آغاز می گردد