مقیم بودن وکلا  جهت پشتیبانی در کشور اقامت
مقیم بودن وکلا جهت پشتیبانی در کشور اقامت - 5.0 out of 5 based on 3 votes

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مقیم بودن وکلای بین المللی ما در کشور محل اقامت شما این امکان را به شما می دهد تا در مراحلی که الزامی به حضور شما در آن کشور نیست ، وکلای ما بدون کمترین نگرانی برای شما ، کلیه امور محوله را انجام دهند و نه تنها این موارد بلکه در مراحل پایانی نیز در کنار شما در همان کشور باشند .

تیم مالی و وکلای بین المللی
تیم مالی و وکلای بین المللی - 5.0 out of 5 based on 1 vote

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

خوشبختابه با وجود و قراردادن وکلای بین المللی و تیم مالی قوی ما برای شما، شما دیگر در تمامی مراحل اخذ اقمت خود نگران نباشید .

مقیم بودن وکلا جهت پشتیبانی در اقامتگاه شما

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مقیم بودن وکلای بین المللی ما در کشور محل اقامت شما این امکان را به شما می دهد تا در مراحلی که الزامی به حضور شما در آن کشور نیست ، وکلای ما بدون کمترین نگرانی برای شما ، کلیه امور محوله را انجام دهند و نه تنها این موارد بلکه در مراحل پایانی نیز در کنار شما در همان کشور باشند .

اقامت بی واسطه
اقامت بی واسطه - 5.0 out of 5 based on 1 vote

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

یکی از مواردی که همیشه در مسائل حقوقی و وکالتی مهم هست، حذف واسطه در فرآیند اخذ اقامت که در مجموعه ما سعی شده است که شما را در مراحل اخذ اقامت بدون واسطه و تنها ارتباط شما با وکلای مربوطه قرار دهیم.

تهیه پروپوزال و بیزینس پلن حرفه ای
تهیه پروپوزال و بیزینس پلن حرفه ای - 4.6 out of 5 based on 7 votes

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

یکی از مواردی مهمی که در اخذ تضمینی اقامت ما به شما پیشنهاد شده است ، تهیه پروپوزال و بیزینس پلن حرفه ای برای اخذ راحت تر شما با توجه به وضعیت کسب و کار روز ، کشور مورد نظر اقامت شماست.