مقیم بودن وکلا  جهت پشتیبانی در کشور اقامت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مقیم بودن وکلای بین المللی ما در کشور محل اقامت شما این امکان را به شما می دهد تا در مراحلی که الزامی به حضور شما در آن کشور نیست ، وکلای ما بدون کمترین نگرانی برای شما ، کلیه امور محوله را انجام دهند و نه تنها این موارد بلکه در مراحل پایانی نیز در کنار شما در همان کشور باشند .

مقیم بودن وکلا جهت پشتیبانی در کشور اقامت - 5.0 out of 5 based on 3 votes
تیم مالی و وکلای بین المللی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

خوشبختابه با وجود و قراردادن وکلای بین المللی و تیم مالی قوی ما برای شما، شما دیگر در تمامی مراحل اخذ اقمت خود نگران نباشید .

تیم مالی و وکلای بین المللی - 5.0 out of 5 based on 1 vote
مقیم بودن وکلا جهت پشتیبانی در اقامتگاه شما
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مقیم بودن وکلای بین المللی ما در کشور محل اقامت شما این امکان را به شما می دهد تا در مراحلی که الزامی به حضور شما در آن کشور نیست ، وکلای ما بدون کمترین نگرانی برای شما ، کلیه امور محوله را انجام دهند و نه تنها این موارد بلکه در مراحل پایانی نیز در کنار شما در همان کشور باشند .

اقامت بی واسطه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

یکی از مواردی که همیشه در مسائل حقوقی و وکالتی مهم هست، حذف واسطه در فرآیند اخذ اقامت که در مجموعه ما سعی شده است که شما را در مراحل اخذ اقامت بدون واسطه و تنها ارتباط شما با وکلای مربوطه قرار دهیم.

اقامت بی واسطه - 5.0 out of 5 based on 1 vote
تهیه پروپوزال و بیزینس پلن حرفه ای

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

یکی از مواردی مهمی که در اخذ تضمینی اقامت ما به شما پیشنهاد شده است ، تهیه پروپوزال و بیزینس پلن حرفه ای برای اخذ راحت تر شما با توجه به وضعیت کسب و کار روز ، کشور مورد نظر اقامت شماست.

تهیه پروپوزال و بیزینس پلن حرفه ای - 4.2 out of 5 based on 9 votes