امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

برای اینکه شما بهتر با روند اخذ اقامت تضمینی موسسه بین المللی اقامت دات کو آشنا شوید و بدانید که به راحتی شما می توانید اقامت دریافت نمایید، ما مراحل انجام کار را همراه با زمان آن برای شما مشخص کرده ایم.

مرحله شروع دریافت اقامت تضمینی

گام اول

مراجعه به موسسه برای مشاوره

 و ارایه مدارک + کامل کردن فرم ارزیابی اولیه
 
پاسخ موسسه ظرف مدت 48 ساعت

گام دوم

گام سوم

پروسه عقد قرارداد + ترجمه و مصدق کردن مدارک ظرف مدت 5 روز
تهیه پروپوزال تجاری توسط موسسه ظرف مدت یکماه

گام چهارم

گام پنجم

اقدام در سفارت انگلستان و تعیین وقت مصاحبه + تسلط متقاضی نسبت به پروپوزال بمدت یک ماه
پاسخ سفارت و صدور ویزای انگلستان مابین 10 روز تا نهایتا 30 روز

گام ششم

 

 

نکته: در صورت آماده نبودن کامل مدارک متقاضی میتواند بصورت موازی با اقدامات موسسه مدارک خود را کامل نماید. به عنوان مثال : مرحله سوم و چهارم 2 ماه طول میکشد همزمان متقاضی می تواند مدرک زبان خود را آماده نماید و یا پرینت حساب 90 روزه خود را در این مدت محاسبه نماید، چرا که تا روز مصاحبه متقاضی میتواند مدارک را کامل نماید.

روند اخذ اقامت تضمینی - 5.0 out of 5 based on 10 votes