اقامت یونان از طریق تمکن مالی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

شما می توانید بر اساس قانون تمکن مالی , بدون نیاز به انجام سرمایه گذاری و تنها با نشان دادن درآمد ثابت در ایران برای اخذ اقامت کشور یونان اقدام کنید .

اقامت یونان از طریق تمکن مالی - 5.0 out of 5 based on 51 votes
اقامت یونان با خرید ملک

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

اقامت یونان از طریق سرمایه گذاری در املاک (ویزای طلایی یونان)

- جهت اخذ اقامت یونان و ویزای طلایی حداقل ارزش ملک مورد درخواست خرید متقاضی درکشور یونان برای سرمایه گذاران 250,000 € تعیین شده است.

اقامت یونان با خرید ملک - 5.0 out of 5 based on 38 votes