امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

متقاضیانی که برای اخذ اقامت از طریق فعالیت های اقتصادی اقدام می کنند نیزکارآفرینان و سرمایه گذاران نامیده می شوند که بر اساس تجربه فعالیت های اقتصادی گذشته , دارایی های شخصی ,پروژه و یا سرمایه گذاری اقتصادی اقامت دائم خود را دریافت می کنند و هنگامی که برای مدت معین در وضعیت اقامت دائم خود باقی می مانند, می توانند تقاضای تابعیت و یا شهروندی کنند .

 

برنامه های نامزد استانی کشور کانادا (PNP ) :

هر یک از استان های کشور کانادا برای متقاضیان سرمایه گذاری دارای سیستم منحصر به فرد خود نیز می باشند.انتخاب توسط استان ها انجام می شود و شامل دو مرحله می باشد :

  • انتخاب در سطح استان .
  • پذیرش در سطح فدرال .

تنها استان دارای وزارت خانه ی مهاجرت اختصاصی برای اجرای طرح های PNP استان کبک می باشد . فرد سرمایه گذار می بایست در همان استان که انتخاب شده اند اقامت داشته باشند .

 

برنامه های نامزد استانی کشور کانادا - 5.0 out of 5 based on 1 vote

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید