ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنرمندانی که تمایل به کار در کشور کانادا را دارند می بایست :

  • دارا بودن مجوز LMIA ازاداره ی کارکشور کانادا. ( این مجوز نشان می دهد که فعالیت شغلی فرد و یا گروه هنری اثرمنفی بر بازارکارکشورکانادا ندارد .)
  • دارا بودن مجوز کارازاداره ی مهاجرت کشور کانادا.

گرفتن مجوز LMIA و مجوز کار زمان بر و شامل هزینه می باشد . در صورتی که هنرمندان بتوانند نشان دهند که کار هنری و حضورشان در کانادا اثر اقتصادی مثبتی بر بازار کار این کشور دارد در چنین شرایطی می توانند تنها با دارا بودن مجوز کار در کشور کانادا به فعالیت بپردازند .

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید