امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

در صورت جدا شدن انگلیس از اتحادیه اروپا بعد از Brexit شهروندان اتحادیه اروپا که در حال حاضر در بریتانیا زندگی می کنند و مایلند که در این کشور بمانند, باید قادر به اثبات وضعیت اقامت خود باشند. هر چند شهروندان اتحادیه اروپا در حال حاضر نیاز به ثبت نام برای کار یا زندگی را ندارند, با این حال این افراد برنامه های کاربردی برای بررسی مجدد شرایط اقامت و شهروندی را نشانه ای از وضعیت امن و دقیق برنامه های آماری و اقتصادی انگلستان می دانند. بعد از تاریخ November2015 , شهروندان عضو اتحادیه اروپا که خواستار تابعیت می باشند ابتدا باید برای اقامت دائم اقدام کنند, در نتیجه قبل از هرگونه افزایش شهروندی ابتدا شاهد افزایش برنامه های اقامت دائم می باشیم .

بررسی اقامت دائم و اطلاعات شهروندان اتحادیه اروپا در انگلستان - 5.0 out of 5 based on 6 votes

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید