امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

بر اساس آخرین مطالب و آمارها بر اساس مهاجرت به انگلستان چهار دسته اصلی مهاجرت به این ترتیب می باشد: اخذ ویزای کار,ویزای تحصیلی ,ویزای خانوادگی و ویزای پناهندگی.

کار شایع ترین دلیل برای مهاجرت به انگلستان و کمترین موضوع پناهندگی می باشد.
کار ترکیبی از دو دسته است : به دنبال "برای یک کار مشخص " و مهاجرت "به دنبال کار" . که تعداد افراد آمده به دنبال کار به ترتیب افزایش یافته و تعداد افراد مهاجر برای یک کار مشخص نیز کاهش پیدا کرده است .
در همین حال افرادی که به عنوان همراه و یا پیوستن به اعضا خانواده به انگلستان می آیند در حال نوسان است.
پناهندگی نیز کوچکترین دسته از چهار دسته اصلی مهاجرت به سمت داخل می باشد (فقط متقاضیان اصلی ) که شامل پناهندگان با ارائه دلیل وبدون ارائه دلیل می باشد.
تعداد مهاجران غیر اتحادیه اروپا بالاتر از سایر مهاجران می باشد.

چهار دسته اصلی مهاجرت به انگلستان مشخص شد - 5.0 out of 5 based on 5 votes

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید